Soluții tehnice pentru
managementul deșeurilor biodegradabile

Referințe

O etapă importantă în atingerea obiectivelor de mediu este gestionarea eficientă a deșeurilor biodegradabile. Daca în exercițiul 2007-2013 s-au pus bazele colectării selective și a reformării depozitelor neconforme de deșeuri, perioada actuală deschide calea implementării de proiecte care urmăresc reducerea emisiilor de noxe, a volumului de deșeuri depozitate și care responsabilizează și mai mult populația. În prezent compania noastră implementează două proiecte majore la nivelul județelor Bihor și Alba.

Servicii

Ca divizie a companiei Euriteh, Compostare.ro are ca principală activitate implementarea de stații de tratare mecano-biologică (TMB). Pentru aceasta punem la dispoziția clienților noștri atât know-how-ul deținut, prin oferirea de consultanță cât și echipamentele tehnologice adecvate.

Consultanță

Compania noastra oferă consultanță pentru conceperea unui proiect conform nevoilor clientului, pentru obținerea autorizațiilor, pentru proiectarea propriu-zisă a stației, supervizare, start-up și asistență tehnică.

Concept

Studii de fezabilitate

Proiectare

Tehnologie

Tehnologia folosită de noi pentru procesele de tratare a deșeurilor solide municipale este de ultimă generatie, partenerii noștrii fiind recunoscuți pe plan mondial. Soluțiile propuse sunt viabile atât din punct de vedere tehnologic cât și economic. Prin experiența acumulată în acest domeniu știm exact cum să dimensionăm echipamentele și utilajele necesare în fluxul tehnologic.

Despre Noi

Echipa de specialiști Compostare.ro este formată din ingineri, biochimiști și proiectanți care au fost pregătiți de experți din Germania și Austria. Cu toate că în Romania implementarea acestor stații este înca în fază incipientă, am fost prezenți în acest sector al industriei chiar de la început. Astfel, în urma a 10 ani de activitate, deținem experiența implementării cu succes a acestor tipuri de stații în România precum și expertiza necesară derulării unui proiect de la A la Z.